Middagdienst |Ds. B. van der Meulen

16:30

11 augustus 2019

Welkom en afkondigingen
Voorzang LB 460:1,2,3,4,5 Loof de Koning, heel mijn wezen
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.100:1,2,3,4
Gebed
Schriftlezing Psalm 107
Zingen Ps.107:1,2,3,4

Preek Psalm 107:1-3
Thema: Gods volk komt samen om Gods goedheid te loven.
I Gevonden door liefde.
II Geroepen tot lof.

Zingen Ps.107:19,20
Geloofsbelijdenis gezongen (melodie naar keuze van de organist)
Gebed
Collecte
Zingen Ps.136:1,12,13
Zegen (gezongen amen)

  • Agenda