Middagdienst |Ds. D.J. Steensma

16:30

29 december 2019

Psalm 71: 1 en 2 (Heer, laat mij schuilen …)
Psalm 71: 9 en 10
Luc. 2, 22-39
Lied 159a: 1 en 2 (Nu is het woord gezegd…)
Gezang 126: 1, 2 en 3
Psalm 90: 6 (Zeventig, tachtig …)
Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 92: 7 en 8 (Zoals de cederbomen …)
Zegen,
Gezongen amen