Middagdienst |Ds. H. de Graaf

16:30

15 december 2019

Welkom enz. ( ouderling)
VZ: LB 481 : 1 en 3
Stil gebed enz.
LB 130 : 3 en 4
Gebed
Lukas 1 : 26 – 38 (HSV)
Tekst vers 35 (en Zondag 14 Heid. Cat.)
LB 40 : 3 en 7
Verkondiging
LB 478 : 1 en 4
Danken
Collecte- LB 146C : 5 en 6
Geloofsbelijdenis
LvdK 1973 117 : 4 en 7
Zegen- Amen gezongen