Middagdienst |Dr. B. van der Meulen

16:30

22 december 2019

Welkom en mededelingen
Voorzang LB 433:1,2,3,4,5 Kom tot ons, de wereld wacht
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.28:1,4,5
Gebed
Schriftlezing 2 Corinthiërs 5:6-21
Zingen GK 79:1,2,4,6 Hoe zal ik Hem bezingen
Preek Catechismus Zondag 15
Zingen LB 103c:1,2,3,4,5 Loof de Koning, heel mijn wezen
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Zegen (gezongen amen)

  • Agenda