Middagdienst |Ds. B. Loonstra

16:30

8 december 2019

Welkom en afkondigingen
LB 441: 1, 3, 10
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 99: 1, 3, 8
Gebed
Schriftlezingen: Hebreeën 1:1-4; 2:10-15
Catechismuslezing: Zondag 13
Psalm 22: 8, 9, 10
Verkondiging Thema: De Zoon die onze Heer en Broeder is
LvdK 222: 1, 2, 3
Gebeden
Inzameling van gaven
Gesproken geloofsbelijdenis
LB 969: 1, 2, 3, 4
Zegen
Gezongen ‘Amen’

  • Agenda