Middagdienst |Ds. D.J. Steensma

16:30

1 december 2019

Welkom en mededelingen
Psalm 95: 1 en 2 (Steekt nu voor God de loftrompet…)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 95: 3
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Handelingen 10, 34-43
Zondag 12
Psalm 2: 3 en 4 (Ik roep op aarde …)
Preek over zondag 12
Gezang 653: 1, 2 en 3 LB (U kennen, uit en tot u leven)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Gezang 412: 4 LB (U, Christus onze Heer, bekleed met majesteit)
Apostolische geloofsbelijdenis
Gezang 412: 5 en 6
Gezongen amen