Middagdienst |Ds. B. van der Meulen

16:30

24 november 2019

Welkom en mededelingen
Voorzang Ps.100:1,2,3,4
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.9:1,5,9
Schriftlezing:
Johannes 14:1-6
Handelingen 4:8-12
Hebreeën 7:23-28
Zingen Ps.110:1,4
Preek Catechismus Zondag 11
Zingen LB 1010:1,2,3,4 Geef vrede, Heer, geef vrede
Gebed
Collecte
Zingen Ps.27:1,7
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps.75:1
Zegen (gezongen amen)