Middagdienst |Ds. S. M. Both

16:30

17 november 2019

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Voorzang: Gezang 310: 1 en 2 (LvdK)
Stil gebed en votum
Zingen Ps. 93: 1 en 4 (LB)
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen Ps. 46: 1 (LB)
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 1-7 (Herziene Statenvertaling)
Zingen Ps. 42: 1 en 2 (LB)
Verkondiging
Zingen Gezang 161: 1 en 3 (GKB)
Gebed
Inzameling gaven
Zingen Opwekking 123
Zegenbede