Middagdienst |Ds. D.J. Steensma

16:30

10 november 2019

Psalm 33: 1 en 3 (Komt nu met zang …)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 33: 4
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Romeinen 8, 31-39
Heidelbergse Catechismus zondag 10
Psalm 97: 1 (Groot Koning is de HEER…)
Gezang 904: 1, 2 en 3 (LB) Beveel gerust uw wegen …)
Dankgebed en voorbeden
Gezang 905: 1 (Wie maar de goede God …)
Apostolische geloofsbelijdenis
Gezang 905: 2, 3 en 4 (LB)
Zegen
Gezongen amen