Middagdienst |Ds. A. Aalderink

16:30

3 november 2019

Welkom en mededelingen
Voorzang: Lied 146c LB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: gezang 460: 1, 2 en 5 [LvdK]
Gebed
Schriftlezing: Genesis 1: 26-31 en 2 Petrus 3: 13-18 HSV
Heidelbergse Catechismus Zondag 9
Zingen: Psalm 139: 1 en 8 [LvdK]
Verkondiging
Eeuwige Vader
1. Ván eeuwigheid Vader van Christus
2. Tót eeuwigheid Vader van alle gelovigen
Zingen Psalm 103: 5 en 8 [GKB]
Gebed
Collecte
Psalm 97: 1 en 6 [LvdK]
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 978 LB
Zegen