Middagdienst |Ds. D.J. Steensma

16:30

27 oktober 2019

Welkom en mededelingen
Psalm 138: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Psalm 138: 3
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing 2 Korintiërs 13, 11-13
Zondag 8 (H.C.)
Psalm 145: 1
Preek over zondag 8
Gezang 705 Liedboek 2013: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Gezang 302: 1
Apostolische geloofsbelijdenis
Gezang 302: 2, 3 en 4
Zegen
Vierstemmig amen