Middagdienst |ds. J. Jongsma

16:30

15 januari 2017

Welkomstwoord
Voorzang: Psalm 122:1
Stil moment
Votum/groet
Psalm 95 : 1 en 3
Gebed
Lezen: Lucas 7:18-35
Tekst: Lucas 7:29 – 35
Zingen: Psalm 107:1,12,13
Preek Thema: Wees geen spelbreker als God de toon aangeeft!
Zingen: GKB 146:1,2,3
Geloofsbelijdenis zingen op de wijs van liedboeknr. 135
Gebed
Medelingen kerkenraad
Collecte
GKB: Gezang 145:1,2,3,4.
Zegen