Middagdienst |Remco de Jong

16:30

20 oktober 2019

Welkom en afkondigingen (worden verzorgd)
Gez. 147: 1 en 6 ‘Looft God, gij christenen, maakt Hem groot’
Stil gebed en votum
Ps. 138: 3
Geloofsbelijdenis
Gez. 407: 4 ‘Ere zij God in ’s hemels troon’
Schriftlezing Gen. 11: 1-9 HSV
Gebed
Inzameling van gaven en zingen ps. 2: 1, 2 en 4
Verkondiging
Ps. 87: 2, 3 en 4.
Dankgebed
Ps. 255: 1 en 4 ‘Ere zij aan God, de Vader’
Zegenbede (gezongen beaamd)