Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

18 augustus 2019

Welkom en mededelingen
Votum en zegen
Zingen GKB 232:1-4 (Op bergen en in dalen)
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing Joh.21:1-19
Zingen GKB 238:1-3 (Ik bouw op U)
Preek
Zingen Ps.63:2.3
GKB Gez.177= Geloofsbelijdenis (Heer U bent)
Gebed
Collecte
Zingen Ps.118:1.10
Zegen