Middagdienst |Broeder Henk Brander

16:30

8 januari 2017

Voorzang: Lied 347: 1 t/m 8

Stil gebed

Votum / Groet

Zingen: Psalm 143: 1, 8, 9, 10

Gebed

Lezen: Jesaja 42:1-7, Matteüs 3:13-17

Zingen: Psalm 7 :1, 4 en 7

Verkondiging

Zingen: Lied 249: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 147: 4,  en 7

Gebed

Collecte

Zingen: Lied 172: 1, 2, 3 en 4

Zegen