Middagdienst |Br. Wieger Broersma

16:30

28 juli 2019

Afkondigingen door de o.v.d.
Psalm 84 : 1 Hoe lieflijk is Uw huis o Heer
Stil gebed
Votum en Zegengroet;
Psalm 84 : 4 en 5 Van kracht tot kracht
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Openbaring 1: 4-11 en 3;7-13
Liedboek voor de kerken 429: 1 en 3 Wie maar de goede God laat zorgen
Preek
Tekst: Openbaring 3: 7-13
Thema: “Wees niet zo somber over de toekomst van de kerk”.
Amenlied 296:2 (Houd wat gij hebt : Ik houd u vast)
Dankgebed
Geloofsbelijdenis: Lied 289 uit de Evangelische Liedbundel
Collecte
Liedboek voor de kerken “De ware kerk des Heren”) 968 : 1, 3,en 4
Zegen