Middagdienst |Ds. H. Siegers

16:30

7 juli 2019

Welkom
Zingen LvdK Gez. 1 – God heeft het eerste woord
Stil gebed
Votum + Groet
Zingen LB 313:1,2,4,5 – Een rijke schat aan wijsheid
Gebed = zingen GKB Gez. 177:1 – Hoor trouwe vader ons gebed
Lezen Ruth 2:1-18a (= tot stad)
Zingen GKB Ps. 36:2 – Uw goedheid HEER….
Tekst Ruth 2:10
Verkondiging: Brood op de plank
Zingen NP Ps.146:1,3,4 – Halleluja! Heel mijn leven
Gebed
Geloofsbelijdenis
Spreken God de Vader,
Zingen GKB Gez. 161:2 – ‘k Geloof in u Heer Jezus ..
Spreken God de Geest
Collecte
Slotlied GKB Gez. 146 – Komt, laat ons vrolijk zingen
Zegen

  • Agenda