Middagdienst |Ds. Bart Visser

16:30

30 juni 2019

Welkom – mededelingen
Zingen Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (LvK)
Stil moment
Votum en Groet
Zingen Psalm 121: 1 en 2 (LvK)
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing 1 Petrus 4: 7 -11
Verkondiging: Gul met je gaven
Zingen Psalm 66: 3 en 5 (LvK)
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen Gezang 141: 1, 2 en 3 (GK) Dankt, dankt nu allen God
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 75: 13, 14 en 15 (LvK)
Zegen

  • Agenda