Middagdienst |Br. Jaap Bosgra

16:30

23 juni 2019

Welkom
Zingen lied 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om uw woord….
Stil gebed, votum en groet
Zingen lied 427: 1 en 2 Beveel gerust uw wegen….
Gebed
Schriftlezing: Ruth 1: 6 – 22
Zingen psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag….
Preeklezen
Zingen lied 473: 1, 2, 8 en 9 Neem mijn leven, laat het Heer….
Dankgebed
Collecten
Geloofsbelijdenis
Zingen psalm 87: 1 en 2
Zegen
3x amen