Middagdienst |Ds. G. Vos

16:30

16 juni 2019

Mededelingen door de ouderling van dienst. Predikant in de ouderlingenbank.
Voorzang: LB 2013. 35: 12,3.
Stil gebed/votum/groet.
Zingen. GKB: psalm 87: 1,2.
Gebed bij de opening van het woord.
Schriftlezing Handelingen 8: 4-25. HSV.
Psalm. GKB: psalm 87: 3,4.
PowerPoint over Jeruzalem. Judea, Samaria, de uitersten der aarde.
Preek. De belofte van de Vader in Jeruzalem ook in Samaria.
1e. Daarom erkennen de apostelen de christenen in Samaria.
2e. Daarom vermanen de apostelen de christenen in Samaria.
LB 2013. 35: 4,5,6.
Dienst der gebeden.
Dienst der offerande.
LB 2013: 35: 7,8.
Geloofsbelijdenis.
LB 2013: 35: 9.
Zegen. Gezongen amen.

  • Agenda