Middagdienst | Wezenzondag|Ds. P. Hogenbirk

16:30

2 juni 2019

Begroeting
Intochtslied: Ld. 654: 1 en 2 – LB (Zing nu de Heer, stem allen in)
Inkeer in stilte,
Woord van toewijding en Groet van God.
Zingen: Ps. 130: 1, 2 en 4 – GKB (Uit diepten van ellende …)
Gebed om Woord en Geest.
Lezing: Hebreeën 2: 5-18 NBV
Zingen: Ps. 49: 2 en 5 – GKB (Wat zou ik vrezen in een kwade tijd)
Lezing: Heid. Cat. zondagen 5 en 6
Zingen: Ld. 654: 5 en 6 – LB (Heer Jezus, die ons hebt bezocht)
Verkondiging over: HC zg. 5 en 6
Thema: “Schuld en boete.”
Zingen: Ps. 103: 3 en 4 – GKB (Hij is een God van liefde en genade)
Gebeden
Collecten
Zingen: Gz. 478: 1 en 5 – LvdK (Prijst des Heren machtig woord)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz. 478: 6 en 7 – LvdK (God vergeeft. Wie weerloos zwicht …)
Zegen.
Zingen: Gz. 182e – GKB