Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

26 mei 2019

Mededelingen
Votum en zegen
LvK 444:1-3 Grote God wij loven U
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing Mt.11:25-30
Zingen Ps.147:1.4 en 7
Preek
Zingen Heer U bent mijn leven (staan)
Gebed
Collecte
Zingen 10000 redenen
Zegen