Middagdienst |Broeder Dingeman van Wijnen

16:30

18 december 2016

Lied 138:1 ‘Komt allen tezamen’
Welkom, Votum en Groet
Gereformeerd Kerkboek Psalm 116:1, 2, 3, 7, 10
Gebed
Gezang 81:5-8: ‘U die voor ons geboren zijt’
Schriftlezing: Johannes 1:1-14
Preek ‘Het ware Kerstgevoel’
Lied 119:1, 2 en 4 Richt op uw macht
Voorbeden
Geloofsbelijdenis van Nicea
Collecte
Lied 124:1-5 Nu daagt het in het oosten
Zegen

  • Agenda