Middagdienst |Ds. H. Maris

16:30

19 mei 2019

welkom / mededelingen
zingen LB 90:3,5 O, Here God, Gij wendt
stil gebed / votum en groet
zingen LB 103:3 Hij is een God van liefde en genade
gebed
Bijbellezing Jeremia 28 NBV
zingen LB 76:4,5 Gij, hoe vreeswekkend zijt Gij
verkondiging – Heid. Cat. zondag 4
(Wel schuld – geen straf?)
zingen LB 221:1,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
gebeden
collecte
zingen LB 85:1 Gij waart goedgunstig
geloofsbelijdenis
zingen LB 899:2,3 Wat mijn God wil, geschiede altijd
zegen
Amenlied

  • Agenda