Middagdienst |Barmhartigheidszondag |Ds. A. ten Napel

16:30

28 april 2019

Voorzang Ps. 84, 3.4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 119, 49. 55
Gebed opening van het Woord
Lezen en tekst Mt. 15, 21-28
Opwekking 366
Preek
Opwekking 334
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gez. 476, 1.5
Zegen