Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

7 april 2019

Welkom & mededelingen
Votum & zegen
Lofprijzing Ps.122:1-3 (NPB)
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing Lk.19:29-40
Ps.118:1,5,7 (NBV) (geciteerd in Lk.19)
Preek
Lofprijzing Opw.44: ‘Geprezen zij de Heer’
Geloofsbelijdenis
LvK 675:1 en 2 (Geest van hierboven)
Gebed
Collecte
Ps.150:1.2 (NPB)
Zegen