Middagdienst |Ds. Bram Hofland

16:30

31 maart 2019

Welkom
Zingen: Joh. De Heer 26 (Opwekking 219 -> ps. 100).
Stil gebed, onze hulp en Gods groet
Zingen: Opwekking 70
Gebed
Bijbellezing: Heidelbergse catechismus vraag 6, 7, 8 + Marcus 10: 17-22
Zingen: Ps. 51a: 1, 2, 3.
Verkondiging: Nullen en enen…
Zingen: Gezang 436: 1, 3, 6 (liedboek voor de kerken)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis
Slotlied: Gezang 259: 1, 2. (liedboek voor de kerken)
Zegen