Middagdienst |Br. Jaap Bosgra

16:30

24 maart 2019

Welkom
Zingen: Lied 182: 1, 2, 5 en 6
Stil gebed – votum – groet
Zingen: Lied 259: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Matt. 26: 1-16 en Openbaring 5: 9-13
Zingen: Psalm 27: 1 en 6
Preeklezen
Zingen: Lied 476: 4 en 5
Dankgebed
Collectes
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 477: 1 en 2
Zegen