Middagdienst |Ds. A. ten Napel

16:30

10 maart 2019

Voorzang Ps. 51,4
Stil gebed Votum en groet
Ps. 119, 5, 24
Gebed en voorbede
Lezen Joh. 3, 1-21
Opwekking 215
Preek
Opwekking 124
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Opwekking 226, 1.2
Zegen
3x amen.