Middagdienst | Ds. J.D. van’t Zand | Leerdienst

16:30

27 november 2016

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 145 GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 119:38,40 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Efeziërs 5:1-20
Prediking Leren wat de wil van God is
Psalm 25:2,6,7 GKB
Geloofsbelijdenis
Gezang 257 LvdK
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 161 GKB
Zegen
Gezongen amen