Middagdienst | Ds. R.W.J. Soeters

16:30

3 maart 2019

Begroeting en mededelingen
Zingen: lied 675:1,2 LB Geest van hierboven
Persoonlijk gebed, votum en groet
Zingen: lied 969 : 1,2,3,4 LB In Christus
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Exodus 19 :1-6 en 1 Petrus 2: 1-10
Zingen: Psalm 145 :1,3
Verkondiging De vliegtuigtrap (Heid.Cat. zondag 1)
Zingen: lied 885 Groot is uw trouw
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Zingen: Psalm 150:1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 150 : 2
Zegen
Amen (gez.182e GK)