Middagdienst | Broeder Jaap Bosgra

16:30

24 februari 2019

Welkom
Zingen: Lied 430: 1,2 en 7
Stil gebed – votum – groet
Zingen: Ps. 91: 1 en 8
Gebed
Schriftlezing: Marcus 6: 1-6a
Zingen: Ps. 146- 2 en 3
Preeklezen
Zingen: Lied 326: 1, 2, 4 en 5
Dankgebed
Geloofsbelijdenis zingen: lied 340b
Collecte
Zingen: Lied 488a: 1, 2 en 5
Zegen
3x Amen