Middagdienst |Ds. A. ten Napel

16:30

3 februari 2019

Welkom door ouderling van dienst
Voorzang Ps. 119, 40.66 (Uw woord is als een lamp en gun leven aan mijn ziel)
Stil gebed votum en groet
Ps. 139, 10.14 (O God hoe diep verwonderd….)
Gebed en voorbede
Lezen en tekst Jak. 1
Opw. 366 (Kroon hem met gouden kroon)
Preek
Opw. 123 Groot is uw trouw en Gij geeft ons vrede….)
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gezang 451,1 (Alle roem is uitgesloten…)
Zegen
Gezang: 182 e