Middagdienst |Ds. A. ten Napel

16:30

27 januari 2019

Voorzang Ps. 32, 1.3 Liedb. 1973
Stil gebed Votum en groet
Gez. 473, 1.6 Liedb. 1973
Gebed en voorbede
Gez. 259, 1.2 Liedb. 1973
Lezen Handel. 9,1-19
Ps. 118, 5. 10 Liedb, 1973
Preek
Opw. 226, 1.3 Ik wil zingen
Dankgebed.
collecte
Geloofsbelijdenis
Opw. 136 Abba Vader
Zegen
Amenlied Gez. 182 e (GKB)