Middagdienst |Vesper|

14:00

20 januari 2019

Wijding
Zingen GKB Gez. 147:1,3,4
Gebed
Zingen GKB Ps. 63:1,2 God, mijn God…)
Zingen GKB Gez. 140:1,3 (Alle roem is uitgesloten)
Lezen 1 Korintiërs 13
Zingen LvdK Gez. 95:1,3
Meditatie: Liefde is duurzaam
Zingen LvdK Gez. 320:1,3,4
Gedicht
Zingen LB Gez. 791:1,3,4,6 (Liefde, eenmaal uitgesproken)
Collecte
Onze Vader (melodie E&R 231)
Zegen