Middagdienst |Ds. H. Ruiter

16:30

28 oktober 2018

Welkom etc.
LB 796: 1.2.3 (U Here Jezus roep ik aan)
Stil gebed – groet – votum – drempelgebed
LB 65: 1.2 (De stilte zingt U toe o Here)
Gebed
Psalm 32:: 1 t/m 6 NBV
LB 32: 3.4 (Gij zijt o Heer, mijn schuilplaats…)
Mattheus 18: 21-35 NBV
LB 51: 1.4 (Ontferm U, God…)
Heid.Cath. zondag 51
Preek
LbK Gez. 48: 1.3.6 (O onze Vader, trouwe Heer):
Dankgebed – voorbeden.
Kollekte
LbK Gez. 365: 1.2 (De zonden zijn vergeven)
Gesproken Credo
LB 103 c: 1.2.3 (Looft de Koning…)
Zegen
Gezongen Amen GK 182 d
LbK Gez.

  • Agenda