Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

14 oktober 2018

Welkom en mededelingen
Votum en Groet
Psalm 93: 1, 2 en 3
Gebed
Inleiding op de preek
Psalm 47 (Cambridge Choir)
Psalm 19: 1 en 3 (NpB)
Preek
Psalm 147: 1, 2 en 7 (NpB)
Gezang 161: 1, 2, 3 en 4 (Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
Gezang 232: 1, 2, 3 en 4
Zegen