Middagdienst |Broeder Jaap Bosgra

16:30

30 september 2018

Welkom
Gezang 465: 1, 3 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 67: 1 en 2
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Psalm 130
Psalm 111: 5 en 6
Preeklezen
Gezang 463: 1, 4 en 5
Dankgebed
Geloofbelijdenis
Collecten
Gezang 429: 1, 2 en 3
Zegen

  • Agenda