Middagdienst |Ds. H. Ruiter

16:30

23 september 2018

Welkom etc.
GK Ps 104: 8.9
Stil gebed – groet – votum – drempelgebed
LbK Ps 145: 3.5
Gebed
Exodus 16: 1-5
LbK lied 249: 1.3
Matthaeus
LbK Lied 49: 1.4.5.11.12.13.14.
Heid.Cat. zondag 50
Preek
Geloofsbelijdenis gezongen GK 179 A
Dankzegging, voorbeden, Onze Vader
Kollekte
LbK Lied 48: 1.5
Zegen

  • Agenda