Middagdienst |Ds. A. ten Napel

16:30

9 september 2018

Voorzang ps. 84, 4.5
Stil gebed votum en groet
Ps. 118, 5.8
Gebed opening van het Woord
Lezen Rom. 7, 1-13
Ps. 89. 1.7
Preek
Gez. 473, 1.5
Geloofsbelijdenis
Gez. 255, 1.4
Dankzegging en voorbede
Gez. 300,1.6
Zegen
Amenlied gezang 456, 3 Amen, amen, amen