Middagdienst |Broeder Dingeman van Wijnen

16:30

2 september 2018

Voorzang: LB 968 1 en 2 (De ware kerk des Heren)
Votum + groet
Zingen LB psalm 84a 1-5 (Wat hou ik van uw huis)
of LB Psalm 84: 1 en 6 (Hoe lieflijk)
Gebed
Bijbellezing Psalm 133 en Kolossenzen 4:2-18
Zingen LB Psalm 133:1 en 3 (Zie toch hoe goed)
Verkondiging
Zingen LB 969:1-4 (In Christus is nog west nog oost)
Geloofsbelijdenis (voorgelezen)
Zingen LB 370:1-3 (Vader, die woont in hemels licht)
(Dit is tevens het dankgebed)
Collecte
Slotlied, LB 838, O grote God die liefde zijt, vers 1-4
Zegen, gezongen amen

 

  • Agenda