Middagdienst |Ds. S. de Jong

16:30

19 augustus 2018

Welkom & afkondigingen
Stil gebed
Votum en zegengroet
Gezang 232 (Op bergen en in dalen)
Gebed
Inleiding preek
Genesis 5: 1-24
Hebreeën 11: 5-6
Judas 14 -15
Preek
Lied 267: 1 en 2 (Zalig die in Christus sterven)
Geloofsbelijdenis
Opwekking 770 (ik zal er zijn)
Gebed
Collecten
Gezang 99 (U zij de glorie)
Zegen

 

  • Agenda