Middagdienst |Ds. H. Ruiter

16:30

12 augustus 2018

Welkom
NLB 157c : 1 t/m 4
Stil gebed – groet – votum – drempelgebed
NLB 70: 1.2
Gebed
2 Koningen 4: 8-17
NLB 34: 1.2.3
Markus 7: 24-30
NLB 713: 1.2 (= LdK gez. 301)
Preek
Gezongen Credo (GK 179A)
Dankgebed –voorbeden – Onze Vader)
Kollekte
NLB 103c: 1 t/m 5 (= LdK gez. 460)
Zegen