Kerkdienst | Ds. M.K. Boersma

16:30

13 maart 2016

Leerdienst

Voorzang: Psalm 5: 1
Votum
Psalm 5: 2
Intro
Psalm 5: 3 en 4
Gebed
Lezen: Genesis 4: 1-16
LvK 285: 1 en 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Preek – deel 1
GK 157: 1,2,3 en 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Preek – deel 2
Psalm 23: 1,2 en 3
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (Apostolicum)
GK 161: 1en 4 (Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta)
Zegen