Kerkdienst | student Ben Hofland

16:30

6 december 2015

Welkom
ZingenPs. 149: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Gezang 21: 1, 7.
Gebed
Schriftlezing
ZingenPs. 78:1, 2.
Preek Je favoriete leraar
Gezang 78: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
ZingenPs. 108: 1, 2.
Geloofsbelijdenis
Lied 477: 1 en 2
Zegen