Kerkdienst | Goede vrijdag | Ds. Mark Veurink

19:30

25 maart 2016

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 90 : 1

Gebed

Lezen: Marcus 14 : 53 – 65

Meditatie 1

Zingen: Psalm 64 : 2, 3 en 4

Lezen: Marcus 14 : 66 – 72

Meditatie 2

Zingen: Psalm 38 : 6 en 7

Lezen: Marcus 15 : 1 – 15

Meditatie 3

Zingen: LvK Lied 181 : 1, 2 en 4 (Frysk)

Lezen: Marcus 15 : 16 – 37

Doven Paaskaars

Lezen: Marcus 15 : 38 – 39

Meditatie 4

Zingen: LvK Lied 192 : 1, 3, 4 en 5

Lezen: Marcus 15 : 40 – 47

Zingen: Psalm 73 : 9 en 10

Gebed

Collecte

Zingen: LvK Lied 175 : 2 en 4

Zegen

Gesproken amen