Kerkdienst | Ds. P. Boom

16:30

14 februari 2016

Welkom
Zingen van een lied: Psalm 23:1,2,3
Stil gebed – groet – bemoediging – gebed van toenadering
Zingen: Gezang 463:1,2,4,5
Gebed bij de opening van het woord
Lezing: Psalm 62
Zingen: Psalm 62:4,5,6,7
(evt 2e lezing en zingen)
Preek: Rust vinden bij God
Zingen: Gezang 285:1,3,4
Dankgebed en voorbeden
Kollekte
Zingen Gezongen geloofsbelijdenis (vanaf hier staat de gemeente)
Zingen: Gezang 456:1,2
Zegen (afgesloten met gezongen 3x Amen)