Kerkdienst | Ds. P. Groen

16:30

27 maart 2016

ezang 114: 1 geref kerkboek
Stil gebed
Votum en zegengroet
Gezang 114: 2
Gebed
Johannes 20: 1- 10 lezen
Opwekking 44: geprezen zij de Heer
Johannes 20: 11-18 preektekst
Preek
Ps 30: 1, 3, 7
Geloofsbelijdenis met zondag 17 HC (die ook graag beamen)
Gezang 114: 5, 6
Gebed
collecte
Opwekking 602: vrede van God
Zegen