Kerkdienst | Ds. P. Groen

09:30

7 februari 2016

- Gezamenlijke ochtenddienst met de CGK

Welkom
Mededelingen van de kerkenraad
Gezang 64: 1, 2, 3 vrede zij u
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 46: 1, 4
Gebed
Kinderen naar de bijbelclub
Lezen: Openbaring 12: 1 – 6
Eerste deel prediking
Lezen: Openbaring 12: 7 – 12
Tweede deel prediking
Zingen gezang 103: 6, 7, 9
Lezen: Openbaring 12: 13 – 17
Derde deel prediking
Liedboek 442
Kinderen terug uit bijbelclub
Kinderlied
Wetslezing
lezen: matt 5: 3-10.
Gezang 143: 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Gezang 111
Zegen