Kerkdienst | Broeder Sjirk Kuijper

09:30

27 december 2015

Lied 381: 1, 2, 3  LvK

Stil gebed

Votum, zegengroet

Gezang 169: 3, 4, 5  GKB

Gebed

Kinderen naar kinderclub

Lezen Titus 2: 11 – 14

Opwekking 689

Preek over Titus 2: 11 – 13

Gezang 164  GKB

Kinderen terug uit kinderclub

Kinderlied ?

Gods leefregels voor een leven uit genade

Psalm 34: 5, 8

Dankgebed en voorbede

Collecten

Lied 26: 1, 2, 3, 4  LvK